Nanjing Jiangning Niushou International Marathon

An international road marathon held in the capital of Jiangsu Province, it attracts over 8,000 participants.